Hỗ trợ trực tuyến

              Hỗ trợ 1

              Hỗ trợ 2

Tin tức

  1.    Dự báo chung về thị trường trong năm...

Nghêu trắng

Nghêu trắng (tên khoa học Meretrix lyrata) :


- Nghêu trắng (Meretrix lyrata) sinh trưởng töï nhiên và phát triển tốt trên bãi cát ven bờ tại các vùng biển miền Nam và miền Bắc - Việt Nam thuộc Bieån Ñoâng -Thái Bình Dương. Vùng nguyên liệu ở miền Nam tập trung trãi dài dọc bờ biển thuộc Cần Giờ - TP. HCM, Gò Công - Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh với sản lượng bình quân 30.000 – 45.000 tấn/năm. Vùng nguyên liệu ở miền Bắc tập trung trãi dài dọc bờ biển thuộc Thanh Hoá, Thái Bình, Ninh Bình, Nam Định với sản lượng bình quân 50.000 – 60.000 tấn/năm.


- Ở Việt Nam Nghêu trắng (Meretrix lyrata) được gọi là Nghêu Bến Tre vì nó có xuất xứ và sinh sản đặc biệt tốt tại vùng biển thuộc Bến Tre. Từ trước đến nay, hàng năm các ngư dân Bến Tre khai thác nghêu giống cung cấp cho các địa phương trong cả nước để nuôi dưỡng thành nghêu thương phẩm. Do đó, vào năm 2009 vùng nguyên liệu nghêu tại tỉnh Bến Tre đã được Hoäi ñoàng bieån quoác teá cấp chứng nhận MSC.
- Điểm đặc trưng của Beseaco là việc sử dụng nguồn nguyên liệu tại Bến Tre và các tỉnh lân cân thuộc vùng nguyên liệu miền Nam nằm trong lưu vực các cửa sông Mêkông đổ ra biển Đông nên chất lượng sản phẩm được xem là tốt nhất do chất lượng nguyên liệu ở vùng này là tốt nhất Việt Nam.

 

MSC-Clam-material-area

 

1

 

2

 

ban-do-ben-tre

 

ban-do-vi