Hỗ trợ trực tuyến

              Hỗ trợ 1

              Hỗ trợ 2

Tin tức

  1.    Dự báo chung về thị trường trong năm...

Dự báo về kinh doanh mặt hàng nghêu 2014 của Beseaco

 

1.    Dự báo chung về thị trường trong năm 2014:
Năm 2014, nền kinh tế thế giới được dự báo bắt đầu phục hồi sau hơn 6 năm khủng hoảng nặng nề. Thị trường châu Âu nơi tiêu thụ với tỷ trọng lớn các mặt hàng thủy sản Việt Nam có ảnh hưởng rất lớn đối với sự thành công của Beseaco trong năm 2014. Ngay từ đầu năm, các đơn đặt hàng mua nghêu từ các quốc gia Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Italia đã tăng đáng kể so với cùng kỳ năm 2013.

ngheu1

 

ngheu-trang-nguyen-lieu

2.    Đối với Nghêu trắng (tên khoa học Meretrix lyrata):
2.1     Nguyên liệu
Sản lượng nghêu nguyên liệu năm 2014 được dự báo tương đương hoặc nhiều hơn sản lượng năm 2013 một ít. Tuy nhiên, vùng nguyên liệu nghêu miền Nam (FAO 71) vẫn còn khan hiếm. Nguyên nhân chính là sau giai đoạn nghêu chết hàng loạt vào các năm 2011 và 2012 do độ mặn nước biển cao bất thường hiện tại tỷ lệ size cỡ nguyên liệu đạt tiêu chuẩn xuất khẩu chỉ đạt khoảng 40% tổng sản lượng vùng nguyên liệu. Vùng nguyên liệu nghêu phía Bắc (FAO 61) sản lượng tương đương năm 2013 nhưng chủ yếu cung cấp cho thị trường nội địa và xuất khẩu tiểu ngạch sang Trung Quốc.
2.2     Dự báo khả năng cung cấp
Mặc dù năm 2014 sản lượng nguyên liệu nghêu miền Nam còn khan hiếm và có mức giá khá cao nhưng Beseaco vẫn đủ khả năng cung cấp cho thị trường với sản lượng dự kiến cao hơn sản lượng 2013 khoảng 10% nhờ việc xây dựng hệ thống các nhà cung cấp nguyên liệu tốt và có kế hoạch chi tiết ngay từ cuối năm 2013.

3.    Đối với Nghêu lụa (tên khoa học Paphia Undulata) :
3.1    Nguyên liệu
Sản lượng nguyên liệu nghêu lụa năm 2014 được dự báo chỉ bằng khoảng 50% so với sản lượng năm 2013 do nguồn nguyên liệu ở Nam Trung Bộ và Kiên Giang dần bị cạn kiệt. Cụ thể, sản lượng nguyên liệu thu hoạch ở vùng biển Nam Trung Bộ chỉ đủ tiêu thụ tại các chợ ở địa phương và mùa vụ thu hoạch tại Hà Tiên – Kiên Giang chỉ còn 4 tháng trong khi hàng năm thu hoạch được 8 tháng.

3.2     Dự báo khả năng cung cấp
Trước sự khan hiếm về sản lượng nguyên liệu, Beseaco đã chủ động giảm sản lượng xuất khẩu mặt hàng này so với kế hoạch đã xác định từ đầu năm khoảng 40%. Dự kiến năm 2014, Beseaco chỉ có thể xuất khẩu khoảng 600 tấn thành phẩm mặt hàng nghêu lụa thịt đông IQF.