Hỗ trợ trực tuyến

              Hỗ trợ 1

              Hỗ trợ 2

Tin tức

  1.    Dự báo chung về thị trường trong năm...

Giới thiệu

vpctyCông ty cổ phần thủy sản Bến Tre, tiền thân là doanh  nghiệp  nhà  nước  được thành  lập  vào năm  1995,  chuyển đổi sang  Công ty  cổ  phần  vào  tháng  6/2003.
- Diện tích tổng thể : 20.000 m2
- Mặt hàng chính : Nghêu nguyên con và nghêu thịt đông lạnh xuất khẩu
- Số lượng công nhân hiện tại : 400 người
- Công suất nhà máy : 7.000 tấn/ năm với 3 dây chuyền sản xuất.
- Sản xuất theo 02 ca.
- Thị trường tiêu thụ : Châu âu (60%), Hoa kỳ (30%), các nước khác (10%)
- Tên thương mại: BENTRE SEAFOOD JOINT STOCK COMPANY  (Viết tắt: BESEACO)

 Xem thêm...

Chứng nhận

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8